Nasze Dzieci

Z Encyklopedia Gminy Kobierzyce
Skocz do: nawigacja, szukaj
Nasze Dzieci
Prezes Iwona Antman
Rok założenia 2007
Data rejestracji 13 kwietnia 2007
Nr KRS 0000278628
Rodzaj organizacji Stowarzyszenie, OPP
NIP 8961429151
Nr REGON 020500678
Adres ul. Domasławska 10
Tyniec Mały
www Nasze Dzieci


Stowarzyszenie Nasze Dzieci5 marca 2007 r. nauczyciele i rodzice związani ze szkołą podstawową w Tyńcu Małym postanowili powołać stowarzyszenie.

Dzięki zaangażowaniu osób skupionych wokół tej inicjatywy udało się spełnić wszystkie prawno-formalne warunki wymagane dla powołania stowarzyszenia i 13 kwietnia 2007 r. sąd zarejestrował Stowarzyszenie „Nasze Dzieci“.

Celem stowarzyszenia jest nie tylko wyrównanie szans dzieci z ośrodków wiejskich, ale również pomoc w stwarzaniu przyjaznej atmosfery i sprzyjających dla dzieci warunków w szkole. Nauczyciele i rodzice zaangażowani w działalność Stowarzyszenia tworzą tandem, który czuwa nad rozwojem intelektualnym i emocjonalnym dzieci, a środki finansowe otrzymane z 1% podatku tę działalność umożliwiają.

Cele stowarzyszenia[edytuj]

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym zwłaszcza społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Tycu Małym, w szczególności:

  1. poprawy warunków lokalowych i stanu wyposażenia Szkoły;
  2. upowszechnienia wśród uczniów kultury fizycznej i sportu oraz różnych form wypoczynku i rekreacji;
  3. zapewnienia uczniom dodatkowych form kształcenia;
  4. upowszechnienia kultury i sztuki oraz idei samorządowej;
  5. kształtowanie postawy obywatelskiej uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowej i kulturowej;
  6. wyrównywanie szans uczniów dotkniętych trudną sytuacją rodzinną;
  7. pomoc uczniom niepełnosprawnym, a także uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  8. promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;
  9. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i ze szkoły;